Mercanlar Wood
Kırmızı Meşe

Kırmızı Meşe

Kızıl meşe ağaçları, başka yerlerde ekili olsa da, sadece doğal olarak ve hemen hemen yalnızca Kuzey Amerika'da yetişir.

Doğu ABD'nin çoğu bölgesi boyunca karışık sert ağaç ormanlarında yaygın olarak yetişmektedir. Ağaçlar çok uzun boyludur. Kuzeyden güneye yetişen, tümü kızıl meşe sınıflandırmasına giren bir çok alt türü bulunmaktadır.

Bunlardan bazıları dağların yüksek kesimlerinde, diğerleriyse farklı özelliklerle düşük rakımda yetişir. Bu nedenle, kızıl meşelerde, yetiştikleri bölgelere göre özellikle yavaş gelişen kuzey ve daha hızlı yetişen güney ağaçları arasında, önemli oranda farklılıklar vardır. Kızıl meşe, hem ev içi kullanım hem de ihracat için oldukça sürdürülebilir bir ağaç olarak görülmekle beraber, akmeşelerden daha fazla olan en büyük tür grubudur.

Kırmızı Meşe Orman Büyümesi?
FIA verilerine göre, yetişen Amerikan kızıl meşe ağacı stoğu 2,4 milyar m3'tür, yani yetişen, toplam Amerikan sertağaç stoğunun %18,7'sine tekabül eder. Amerikan kızıl meşe ağaçları yıllık 55,2 milyon m3 büyürken, toplam hasat yıllık 33,9 milyon m3'tür. Net hacim (hasattan sonra elde edilen) her yıl, 21,3 milyon m3 artmaktadır. ABD'de kızıl meşe büyüme oranı, Texas dışındaki tüm eyaletlerde hasatla dengede kalır veya hasat oranını aşar.

Mercanlar Wood
Mercanlar Wood