Mercanlar Wood
Kayın Kereste

Kayın Kereste

Kayın Ağacı Doğal Ahşap Masa; Açık renkli ve yeknesak gözeneklidir, oldukça sert ve çizilmeye karşı dayanıklı bir türdür.

Meşe Kereste

Meşe Kereste

Türkiye’deki bütün ormanlarda karışık halde, bazen de ayrı orman halinde bulunur. Özellikle Trakya’da, Marmara ve Bolu dolaylarında bol meşeye rastlanır.

Ceviz Kereste

Ceviz Kereste

Türkiye’nin hemen her yerinde yetişir. Orman oluşturmaz. Bahçelerde, tarlalarda yetiştirilir. Göbek odunlu ağaçlar grubundandır.

Ihlamur Kereste

Ihlamur Kereste

Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Marmara, Ege, sahil şeridinde ve Antalya çevresinde yetişir. Çok sayıda değişik türü vardır.

Çam Kereste

Çam Kereste

Çam ağacı, Pinaceae (çamgiller) familyasından Pinus cinsinden orman ağaçlarını içeren iğne yapraklı türlere verilen ad. Türkiye’de yetiştiği yerler: Hemen hemen her bölgede.

Göknar Kereste

Göknar Kereste

Köknar Türkiye’de yetiştiği yerler: Karadeniz, Akdeniz, Marmara bölgelerinde deniz seviyesinden 300-1800 m yüksekliklerde. 20-70 m boylarında, yalnız uzun sürgünler taşıyan, kısa sürgünleri olmayan, yaprak dökmeyen bir orman ağacı. Göknar olarak da bilinir.

Kestane Kereste

Kestane Kereste

Güney Avrupa’da ve Avrupa’nın orta bölgelerinde, Balkanlarda Yugoslavya, Bulgaristan ve Yunanistan’da, Türkiyede Kafkaslarda, İtalya’da Alptekinler’de ve Alper’in güney yamaçlarında, İspanya’da, Kuzey Afrika’da yerli olarak bulunmaktadır.

Dişbudak Kereste

Dişbudak Kereste

Karadeniz ,Marmara ve Trakya sahillerinde ve İç Anadolu’nun iç kesimlerinde bulunur. Genellikle karışık orman halindedir. Adapazarı dolaylarında üst yanlız başına orman oluşturur.